Вход
beta version

Baxadir Razimbetov

Биография

Razimbetov Baxadir Genjebaevich
-1987-jili 6-may ku’ni Qarao’zek rayoninda du’nyag’a kelgen.
-Shan’araqta tun’g’ish perzent.
-2003-jili No’kis qalasina ko’ship keledi ha’m ha’zirgi ku’nde No’kis qalasinda jasap kelmekte. 
O’mirdegi urani: Toqtamastan tek alg’a umtilip jasaw… 
Jaqsi ko’rgen tag’ami: Bawir quwirdaq;
Jaqsi ko’rgen ren’i: Aq;
Qizig’iwshilg’i: Nama do’retiw, su’wret saliw;
Jaqsi ko’rgen sport tu’ri: Karate;
Jaqsi ko’rgen qosiqshilari: D.Ma’mbetmuratov(ustazi), G.Ayimbetova, M.Utemuratov, R.Xojasov 

ПодробнееBalalig’im shadlig’im…
Baxadir 1994-jili Qarao’zek rayoni 26-sanli uliwma bilim beriw mektebine 1-klasqa oqiwg’a baradi. Mektepte 3-klasta oqip ju’rgen Baxadir Jiyen Jiraw atindag’i balalar muzika mektebinde ustazi Tamara Jan’abaevadan Fortepiano shertiw sirlarin u’yrenedi ha’m usi waqittan baslap muzikag’a degen qizig’iwshilig’i oyanadi. Mekteptin’ 8-klasinda oqip ju’rgen waqitlari Siziw pa’ni boyinsha o’tkerilgen tan’lawda 2-orindi jen’ip alg’an. Ol 2003-jili uliwma bilim beriw mektebinin’ 9-klasin tabisli tamamlap, payaxtimizdag’i No’kis ko’rkem-o’ner kolledjinin’ “Teatr aktyorlig’i” bag’darina o’z hujjetlerin tapsiradi ha’m oqiwg’a qabil etiledi. Kolledjde oqip ju’rgen waqitlarinda Baxadir Razimbetov Dawitbay Qaipov esteligine arnalg’an “Bu’lbilziban” tan’lawinda “En’ jaqsi qosiqshi” nominatsiyasi boyinsha siyliqlanadi. 3-kurs waqtinda dramaturg Sapar Xojaniyazovtin’ “Su’ymegenge su’ykenbe” muzikali drama diplom spektaklinde A’wez rolin sheberlik penen atqaradi. Aktyorliq sheberliklerin Jalg’as Sultabaev al, qosiq sirlarin Batir Embergenovtan u’yrengen jas Baxadir sol waqittan baslap-aq saxnalarda qosiqlar atqarip o’z do’retiwshiligindegi da’slepki qa’demlerin qoydi. Aktyorliqqa degen qizig’iwshilig’i Baxadirdi Berdaq atindag’i qaraqalpaq ma’mleketlik muzikali teatrina jeteledi. 

Baxadir: Mekteptegi oqiwshiliq da’wirimde klasslarim menen qanday jaqin dos bolg’an bolsam ha’zirge deyin sol dosliq sezimlerin saqlap kelmektemen. En’ baxitli ku’nlerim sol da’wirde o’tken bolip, bul dawirimdi men hesh qanday bayliqqa almaspayman. 

Shan’arag’im muzikantlar shan’arag’i…
Razimbetovlar yag’niy muzikantlar shan’arag’i basshisi a’kesi Razimbetov Genjebay 1961-jili tuwilg’an bolip Baxadirdin’ tiykarg’i o’mirdegi ha’m do’retiwshiliktegi haqiyqiy ustazi ha’m “Jaqin dosti”. Bul shan’araqta Baxadir tun’g’ish perzent ha’m qarindaslari Nigora ha’m Gulsaranin’ g’amxor ajag’asi. Anasi Matekova Zawre 1967-tuwilg’an bolip 2005 jili du’nyadan o’tken. 
Baxadir: Shan’arag’im menin’ ma’deniyat orayim. Sebebi bul shan’araqta ko’p na’rselerdi u’yrendim ha’m hazirgi ku’nde de u’yrenbektemen. 

Meni u’lken saxnag’a alip shiqqan “Senin’ ko’zlerin’!!!”

Baxadir en’ da’slep Da’libay Ma’mbetmuratov ta’repinen atqarilg’an “Senin’ ko’zlerin’” qosig’in doslarinin’ iltimasina ko’re studiyada qayta islep “Esitip ju’riw ushin-g’ana” aytadi. Bul qosiqti tarqatpastan tin’lawg’a kelisken doslardan ko’p o’tpey qosiq ko’pshilik iqlasbentlerin tawip olarg’a tarqaydi. Ha’m Baxadirdin’ Baxadir Razimbetov boliwina sebepshi boladi. O’zi bilmegen halda iqlasbentlerge iye bolg’an Baxadirg’a bul waqiya ele de do’retiwshilik etiw kerek ekenligin an’latip, u’lken juwapkershilik ju’kleydi. Ko’pshilik bul qosiqtan keyin Baxadir ta’repinen bul da’rejedegi qosiq “ol” ta’repinen basqa do’retilmeydi (qolinan kelmeydi) dep oyladi ha’m qa’telesti sebebi, “Senin’ ko’zlerin’” qosig’inin’ tekst avtori shayir Sag’indiq Embergenov ta’repinen jazilg’an, Ajiniyaz Paxratdinov ta’repinen jazilg’an “Suliwdi sag’inip” qosig’i ko’pshilik iqlasbentlerine maqul tu’sti ha’m Baxadirdin’ iqlasbentlerinin’ saninin’ artiwina sebep boldi. 
Baxadir: “Senin’ ko’zlerin’” meni do’retiwshilik penen shug’illaniwg’a ma’jbu’r etti. Ha’m men bul qosiqtan ju’da’ minnetdarman.

Baxadir Razimbetov sotsial tarmaqlarda …

Qosiqshilardin’ ko’pshiligi sotsial setlerde o’z login, profillerine iye. Ha’tteki ayirim qosiqshilar atinan ashilg’an 4-5 profil, loginlerge de ko’zimiz tu’sedi. Bul sotsial setler arqali qosqishilar o’z qosiqlarin da iqlasbentlerine ina’m etip kelmekte. Soraw: Baxadir Razimbetov ati menen ashilg’an profillerde haqiyqatinda da Baxadirdin’ jeke o’zi otira ma?
Baxadir: Sotsial tarmaqlar bul ha’zirgi zaman talabi, qolayli, an’sat baylanis qurali desek te boladi. Ko’pshilik waqtim whatsapp tarmag’inda o’tedi. O’ytkeni whatsapp tarmag’inda tek o’zimnin’ jaqin insanlarim doslarim ha’m tanislarim orin alg’an. mail agent, ok.ru, facebook, instagramm tarmaqlarinanda paydalanaman. Kelin’ profillerim haz’irshe sirlig’insha qalsin.

Рейтинг исполнителя
(12 голосов)
Другие материалы в этой категории: « Maxset O'temuratov Begis Temirbaev »

Добавить комментарий

 

Защитный код
Обновить

(c) 2016. "EMUZ.UZ"

условия использования

Разработка сайта: Vektor Media

Allads