Вход
beta version

Begis Temirbaev

Биография

Temirbaev Begis Jumabaevich
1978-jili 29-iyun ku’ni No’kis qalasinda du’nyag’a kelgen.
O’mirdegi urani: ha’mme waqit ha’mme na’rsege tayar turg’an halda alg’a qaray umtiliw!
Jaqsi ko’rgen tag’amlari: Palaw, Manti, Ma’shaba 
Unatqan sport tu’ri: Boks
Jaqsi ko’rgen ren’i: Aq, qara
Qizig’iwshilig’i: Sayaxat qiliw, tu’rli janrlardag’i kinolar tamasha etiw
 
Подробнее

Balalalig’im shadlig’im
Zamanlasimiz 1985-jili talantlilar qalasi sanalg’an Qon’irat qalasinda jaylasqan eski Mendeleev atindag’i uliwma bilim beriw mektebine 1-klassqa oqiwg’a bardi. Mektepte oqip ju’rgen waqitlari Qon’irat qalasindag’i Esemurat jiraw Nurabullaev atindag’i balalar muzika mektebinde ta’lim alg’an. atindag’i ko’kem-o’ner bilim jurtinin’ “Xaliq sazlari” bo’limine oqiwg’a qabillandi. 2001-2005-jillari Berdaq atindag’i Qaraqalpaq ma’mleketlik universitetinin’ “Muzika ha’m dene ta’rbiyasi fakulteti” muzikaliq ta’lim qa’nigeliginde ta’lim aladi. 2005-2007 jillar universitettin’ “Pedogogika fakulteti” “Muzika ta’limi” qa’nigeliginde magistraturasin tabisli tamamladi. 
Joqarg’i oqiw orninda oqip ju’rgen waqitlari universitette ha’m Respublika ko’leminde o’tkerilgen barliq bayram saltanatlarinda, ko’plegen ta’nlawlarda o’z qosiqlari menen qatnasti. 
Begis Temirbaev: 3 klass waqtimda Qon’irat rayoninda jaylasqan orayliq stadioninda o’tkerilgen “Nawriz” bayraminda “U’lkeme kelin’!” atli qosiq atqarip shiqqanimda jiynalg’anlardin’ qol-shapalaqlarin esitip u’lkeysem belgili qosiqshi bolaman dep niyet etkenmen. Ata-anam da mennen de joqari da’rejede quwanishqa bo’lengen edi. Bul waqiya men ushin balalig’imdag’i en’ eslep quwanatug’in waqiya boldi.

Shan’arg’im
2002-jili shan’araq qurg’an Begis Temirbaev 2 ul Mamanbiy, Gu’ldana ha’m Mirislam atli 3 perzenttin’ u’lgili a’kesi. Perzenlerti Mamanbiy a’ke jolin ta’nlap muzika tarawinda yag’niy 12-sanli A’met baqsi atindag’i balalar muzika mektebinde muzika sirlarin u’yrenbekte.
BEGIS TEMIRBAEV: Tun’gish ulim Mamanbiy menin’ jolimdi tan’lap muzika tarawin tan’lag’an bolsa genjetayim Mirislam da mag’an u’yde jarisip do’retiwshiligime atqargan qosiqlarima qizig’ip qosiqlar atqaradi. Do’retiwshiligime da’slepki qa’dem.
3 klass waqtinda “Nawriz” bayraminda stadionda qosiq aytip shiqqan bolsa, onnan keyin ko’plep tan’lawlarda, bayramlarda qatnasti. Sonday-aq, Qaraqalpaqstan telekanali arqali balalar haqqindag’i muzikali ko’rsetiwlerde de qosiqlar atqardi.
Begis Temirbaev: Balalig’imda televizordan shiqqanimda ele esimde u’yde u’lken bayram bolar edi. 

Begis Temirbaev: “Yosh ber”, “Gu’zgi sag’inish”, “”Bul jer ele zor boladi”, “Qaraqalpaqsha tango” atli qosiqlarim menin Begis Temirbaev sipatinda iqlasbentlerime iye boliwima sebep boldi. 

Sotsial tarmaqlardag’i Begis Temirbaev…
Begis Temirbaev: Ha’zirgi ku’nde do’retiwshilik penen shug’illaniwshi ko’plep insanlar sotsial tarmaqlarda belsene. Sol Qatari mende jaqinnan baslap sotsial tarmaqlar arqali iqlasbentlerime o’zimnin’ do’retiwshiligim haqqinda jan’aliqlardan xabardar etip kelmektemen.

Рейтинг исполнителя
(1 голосов)
Другие материалы в этой категории: « Baxadir Razimbetov Yumorbek »

Добавить комментарий

 

Защитный код
Обновить

(c) 2016. "EMUZ.UZ"

условия использования

Разработка сайта: Vektor Media

Allads